Prezentujemy projekty realizowane przez naszą fundację, projekty zakończone oraz inicjatywy.

Projekty realizowane

Tytuł zadania publicznego: Centrum wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim Okres realizacji: 01 grudzień 2021 r. – 30 listopad 2023 r ...
Tytuł zadania: Ośrodek współpracy międzysektorowej w woj. świętokrzyskim Okres realizacji: 01 maja 2023 r. – 30 czerwca 2024 r. Program Rozwoju Organizacji ...
Projekt "UME - Up to me" (2023-1-FR01-KA210-ADU-000158619) to inicjatywa realizowana we współpracy z partnerami z Francji, ze Stowarzyszeniem Groupe Dispersion ...
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (ŚOWES) Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim nr FESW.09.02-IZ.00-0002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 ...
Projekt "DAW- różnorodność w pracy" (2023-1-IT01-KA210-VET-000159716) był inicjatywą, która koncentruje się na promowaniu różnorodności w miejscu pracy, szczególnie poprzez wsparcie ...
Projekt „Konarski na czasie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany w ...

Projekty zakończone

Okres realizacji: 01 października 2020 r. - 31 marca 2023 r. Tytuł projektu: Dostępny przedsiębiorca - szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego Obszar realizacji: województwa Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie Oś ...
Okres realizacji: 1 października 2014 - 30 czerwca 2015 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój ...
Okres realizacji: 01 kwiecień 2021 r. – 31 grudzień 2021 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i ...
Okres realizacji: 06 czerwca 2020 r. – 31 stycznia 2022 r.   Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie ...
Okres realizacji: 01 lipiec 2020 r. – 30 wrzesień 2021 r.        Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie ...
Okres realizacji: 01 września 2020 r. – 31 sierpień 2022 r.        Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój ...
Okres realizacji: 01 września 2019 r. – 31 października 2023 r. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ...
Okres realizacji: 01 lipiec 2019 r. – 30 sierpień 2021 r. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna ...
Okres realizacji: 01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe ...
Okres realizacji: 01 listopad 2019 r. – 30 listopad 2021 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Okres realizacji: 01 listopad 2018 r. – 31 sierpień 2020 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Okres realizacji: 1 października 2014 - 30 czerwca 2015 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój ...
Okres realizacji: 1 września 2014 - 31 marca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji ...
Okres realizacji: 1 października 2012 r. - 31 lipca 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i ...
Okres realizacji: 1 września 2014 - 31 marca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji ...
Okres realizacji: 01 maja 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki ...
Okres realizacji: 01 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2019 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe ...
Okres realizacji: 01 maja 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników ...
Okres realizacji: 1 luty 2013 r. - 31 grudnia 2013 r. Program "Młodzież w działaniu" Akcji 5 – Wsparcie europejskiej współpracy ...
Okres realizacji: 1 wrzesień 2013 r. - 30 czerwca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX ...
Okres realizacji: 1 września 2012 r. - 31 sierpień 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Okres realizacji: 1 maja 2012 r. - 31 października 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Okres realizacji: 1 sierpnia 2013 r. - 30 czerwca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX ...
Okres realizacji: 01 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2019 r. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie ...
Okres realizacji: 1 stycznia 2013 - 31 października 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji ...
Okres realizacji: 01 listopada  2017 r. – 30 czerwca 2019 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu ...
Okres realizacji: 01 czerwiec 2011 r. - 30 listopad 2012 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet II Rozwój ...
Okres realizacji: 1 stycznia 2013 r. - 31 sierpień 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i ...
Okres realizacji: 1 maja 2017 – 31 maja 2018 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca ...
Okres realizacji: 01 kwiecień 2011 r. - 30 wrzesień 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Okres realizacji: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2018 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Okres realizacji: 2 maj 2011 r. -  30 listopad 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 VII. Promocja integracji ...
Okres realizacji: 01 września 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu ...
Okres realizacji: 01 października 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.   Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie ...
Okres realizacji: 2 maj 2011 r. -  30 listopad 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 VII. Promocja integracji ...
Okres realizacji: 1 kwiecień 2011 r. - 30 wrzesień 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Projekt „Naukowe Przedszkole w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo ...
Okres realizacji: 1 października 2016 - 30 września 2018 Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.1 Równość mężczyzn i ...
Okres realizacji: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2019 r.     Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem ...
Okres realizacji: 01 czerwca 2021 r. – 30 maja 2023 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Okres realizacji: 01 października 2021 r. – 31 marca 2023 r. Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie ...
Tytuł zadania: Wsparcie rozwoju Fundacji Centrum Europy Lokalnej Okres realizacji: 01 maj  2021 r. – 30 kwiecień 2023 r. Program Rozwoju ...
Tytuł zadania publicznego: Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego Okres realizacji: 01 sierpnia  2022 r. – 31 grudnia 2023 r ...
Zadanie publiczne pn. "Aktywni 60+" finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na ...

Inicjatywy

Nie znaleziono żadnych wpisów.