Okres realizacji:
01 maja 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projektodawca:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (Partner)

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Cel:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych u 128 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w branży turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej lub usługowej, poprzez organizację specjalistycznych, certyfikowanych szkoleń z zakresu rehabilitacji, SPA&WELLNESS, terapii tkanek miękkich oraz terapii zajęciowej

Grupa docelowa:

Świętokrzyscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,  niekorzystający dotychczas ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1

Opis działań:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną specjalistyczne, certyfikowane szkolenia z zakresu:

1. Rehabilitacji, obejmujące 5 szkoleń z technik manualnych:

 1. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (KTP) – szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej. Jego ukończenie daje m.in. prawo do pracy wyuczoną techniką w placówkach służby zdrowia na terenie Europy Zachodniej oraz możliwość odbycia praktyki w Klinice Asdonk w Niemczech;
 2. Cyriax – szkolenie z metodyki diagnozowania przypadków stanów chorobowych, prowadzenia testów różnicujących poszczególne zaburzenia u pacjentów z dolegliwościami układu ruchu;
 3. Ackermann – szkolenie z osteopatii strukturalnej i chiropraktyki oparte na podstawie metody dr Ackermanna ukierunkowane na całościową diagnozę i terapię dysfunkcji kręgosłupa i stawów;
 4. Movement Soulotion – szkolenie związane z nauką wykrywania i korekcji dysfunkcji kontroli motorycznej odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, biodra, kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej;
 5. YUMEIHO – szkolenie przygotowujące do terapii m.in.: bóli kręgosłupa, pleców, stawów, mięśni, dyskopatii, skoliozy, wad postawy;
 6. Terapia manualna z nauką czytania zdjęć rentgenowskich;
 7. Terapia zajęciowa – szkolenie umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie indywidualizacji procesu rehabilitacji, poprzez wykorzystanie możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta;
 8. Taping rehabilitacyjny w sporcie – szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie stosowania specjalistycznych plastrów leczniczych, kierowania sposobem obciążania stawów obwodowych oraz torowania bądź hamowania danych zakresów ruchu.

2. SPA&WELLNESS – szkolenie umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie świadczenia profesjonalnych usług z zakresu SPA&WELLNESS;

3. Terapii tkanek miękkich oraz Terapii zajęciowej, w tym:

 1. Terapia manualna z nauką czytania zdjęć rentgenowskich;
 2. Terapia zajęciowa – szkolenie umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie indywidualizacji procesu rehabilitacji, poprzez wykorzystanie możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta;
 3. Taping rehabilitacyjny w sporcie – szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie stosowania specjalistycznych plastrów leczniczych, kierowania sposobem obciążania stawów obwodowych oraz torowania bądź hamowania danych zakresów ruchu.

Koszty ogółem: 1 164 841,00 zł
Koszty bezpośrednie: 1 102 079,00 zł koszty pośrednie: 62 762,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 6 892,55 zł

Strona internetowa projektu: www.rozwojuslugzdrowotnych.pl