Projekty realizowane obecnie przez naszą fundację.

Okres realizacji: 01 października 2020 r. - 31 marca 2023 r. Tytuł projektu: Dostępny przedsiębiorca - szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego Obszar realizacji: województwa Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie Oś ...
Okres realizacji: 01 września 2019 r. – 31 marca 2023 r. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ...
Okres realizacji: 01 czerwca 2021 r. – 30 maja 2023 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Tytuł zadania publicznego: Centrum wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim Okres realizacji: 01 grudzień 2021 r. – 30 listopad 2023 r ...
Tytuł zadania publicznego: Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego Okres realizacji: 01 sierpnia  2022 r. – 31 grudnia 2023 r ...
Zadanie publiczne pn. "Aktywni 60+" finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na ...
Tytuł zadania: Ośrodek współpracy międzysektorowej w woj. świętokrzyskim Okres realizacji: 01 maja 2023 r. – 30 czerwca 2024 r. Program Rozwoju Organizacji ...