Projekty realizowane obecnie przez naszą fundację.

Okres realizacji: 01 października 2020 r. - 30 września 2022 r. Tytuł projektu: Dostępny przedsiębiorca - szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego Obszar realizacji: województwa Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie Oś ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 kwiecień 2021 r. – 31 grudzień 2021 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 06 czerwca 2020 r. – 31 stycznia 2022 r.   Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 października 2020 r. - 30 września 2022 r. Tytuł projektu: Dostępny przedsiębiorca - szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego Obszar realizacji: województwa Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie     Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 lipiec 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.        Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 września 2020 r. – 31 sierpień 2022 r.        Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 wrzesień 2019 r. – 31 grudzień 2022 r. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 lipiec 2019 r. – 30 czerwiec 2021 r. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 listopad 2019 r. – 31 sierpień 2021 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 listopad 2018 r. – 31 sierpień 2020 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Czytaj Dalej