Projekty realizowane obecnie przez naszą fundację.

Okres realizacji: 01 października 2020 r. - 31 marca 2023 r. Tytuł projektu: Dostępny przedsiębiorca - szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego Obszar realizacji: województwa Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie Oś ...
Tytuł zadania publicznego: Centrum wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim Okres realizacji: 01 grudzień 2021 r. – 30 listopad 2023 r ...
Tytuł zadania: Ośrodek współpracy międzysektorowej w woj. świętokrzyskim Okres realizacji: 01 maja 2023 r. – 30 czerwca 2024 r. Program Rozwoju Organizacji ...
Projekt "UME - Up to me" (2023-1-FR01-KA210-ADU-000158619) to inicjatywa realizowana we współpracy z partnerami z Francji, ze Stowarzyszeniem Groupe Dispersion ...
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (ŚOWES) Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim nr FESW.09.02-IZ.00-0002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 ...
Projekt "DAW- różnorodność w pracy" (2023-1-IT01-KA210-VET-000159716) był inicjatywą, która koncentruje się na promowaniu różnorodności w miejscu pracy, szczególnie poprzez wsparcie ...