Nasza oferta obejmuje:

  • Pomoc w pozyskiwaniu grantów i nawiązywania współpracy z podmiotami z różnych obszarów działalności.
  • Pomoc w pozyskiwaniu grantów europejskich i ministerialnych na działalność edukacyjną
  • Współpraca w tworzeniu i realizacji projektów tematycznych
  • Wsparcie merytoryczne i  logistyczne przy organizowaniu konferencji naukowych.
  • Działalność patronacka.

Ponadto w ramach działalności statutowej nieodpłatnie realizuje doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:

  • prawnym,
  • księgowym,
  • marketingowym,
  • biznesowym.

W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 230 23 10.