Projekty zakończone przez naszą fundację.

Okres realizacji: 1 października 2014 - 30 czerwca 2015 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 października 2014 - 30 czerwca 2015 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 września 2014 - 31 marca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 października 2012 r. - 31 lipca 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 września 2014 - 31 marca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 maja 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2019 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 maja 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 luty 2013 r. - 31 grudnia 2013 r. Program "Młodzież w działaniu" Akcji 5 – Wsparcie europejskiej współpracy ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 wrzesień 2013 r. - 30 czerwca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 września 2012 r. - 31 sierpień 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 maja 2012 r. - 31 października 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 sierpnia 2013 r. - 30 czerwca 2015 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2019 r. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 stycznia 2013 - 31 października 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 listopada  2017 r. – 30 czerwca 2019 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 czerwiec 2011 r. - 30 listopad 2012 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet II Rozwój ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 stycznia 2013 r. - 31 sierpień 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 maja 2017 – 31 maja 2018 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 kwiecień 2011 r. - 30 wrzesień 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2018 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 2 maj 2011 r. -  30 listopad 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 VII. Promocja integracji ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 września 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 października 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.   Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 2 maj 2011 r. -  30 listopad 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 VII. Promocja integracji ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 kwiecień 2011 r. - 30 wrzesień 2011 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX. Rozwój ...
Czytaj Dalej
Projekt „Naukowe Przedszkole w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 1 października 2016 - 30 września 2018 Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.1 Równość mężczyzn i ...
Czytaj Dalej
Okres realizacji: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2019 r.     Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem ...
Czytaj Dalej