Projekt Naukowe Przedszkole w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej-ZIT

W Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach będzie realizowany Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wsparciem zostanie objętych 74 dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 25 dzieci w nowoutworzonym oddziale Naukowego Przedszkola oraz 49 dzieci uczęszczających do placówki Mini College, usytuowanej na terenie kampusu UJK w Kielcach.

 

Siedziba i miejsce realizacji zajęć nowej grupy przedszkolnej Mini College:

ul. Starodomaszowska 20 lok U7, 25-315 Kielce.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:        730 730 922

                                                                530 656 330

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Naukowe Przedszkole w Kielcach”

Projekt Naukowe Przedszkole w Kielcach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej-ZIT

W Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach będzie realizowany Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wsparciem zostanie objętych 74 dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 25 dzieci w nowoutworzonym oddziale Naukowego Przedszkola oraz 49 dzieci uczęszczających do placówki Mini College, usytuowanej na terenie kampusu UJK w Kielcach.

Siedziba i miejsce realizacji zajęć nowej grupy przedszkolnej Mini College:

ul. Starodomaszowska 20 lok U7, 25-315 Kielce.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 730 730 922 oraz 530 656 330.

Dokumenty do pobrania:

icon pdf Formularz Zgłoszeniowy

icon pdf Pismo o dbiorze dziecka z przedszkola

icon pdf Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

icon pdf Rezygnacja z udziału w projekcie

przedszkoleplREKRUTACJA Z LOGOTYPAMI UNII