Wstęp Deklaracji

Fundacja Centrum Europy Lokalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej wzorując się na ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pomimo, że ustawa obecnie nie dotyczy organizacji pozarządowych postanowiliśmy wyjść na przeciw Państwu. Oświadczenie ma zastosowanie do https://fundacja-cel.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2022-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna w 90 procentach z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono 2022-12-30
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez firmę Business Horizon, oraz Specjalistę do spraw Dostępności

Skróty Klawiaturowe

Na stronie fundacja-cel.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Adamem Żarskim poprzez adres e-mail: a.zarski@horyzontybiznesu.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer +48 720 802 087.
Kontaktując się proszę podaj nam takie informacje jak:

  • Swoje imię i nazwisko.
  • Swoje dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu).
  • Dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść (najlepiej skopiuj adres z paska adresu w Twojej przeglądarce internetowej).
  • Opis na czym polega problem i jakiś sposób jego rozwiązanie byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeśli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. Również podamy nowy termin do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informację w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Nasza siedziba mieści się w Kielcach przy ulicy Stefana Okrzei 41B/40 (wejście furtką od ul. Krzywej), nr domofonu 340.
Do budynku można się dostać wejściem przez furtkę od ul. Krzywej.
Przy furtce jest domofon. Należy wybrać nr 340. Następnie prosimy kierować się wprost chodnikiem, aby okrążyć wewnętrzny parking.
Do drzwi prowadzi łagodnie wzniesiony chodnik. Przy drzwiach jest domofon.
Prosimy wybrać numer 40. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, otwierają się manualnie, do ich otwarcia nie trzeba używać znacznej siły.
Po wejściu do budynku Należy kierować się pierwszymi drzwiami na prawo, a następnie otworzyć kolejne drzwi znajdujące się na wprost. Jest Pan/Pani już prawie na miejscu.
Wejście do Fundacji znajduje się po prawej stronie za windą. W godzinach pracy zapewnione jest wystarczające oświetlenie wejścia. Poziome ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość.

Jeśli potrzebna jest pomoc, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu
mailowego biuro@fundacja-cel.pl lub telefonicznego +48 731 900 331

Aplikacje mobilne

Obecnie nie posiadamy własnej aplikacji mobilnej.