Tytuł zadania: Wsparcie rozwoju Fundacji Centrum Europy Lokalnej

Okres realizacji:
01 maj  2021 r. – 30 kwiecień 2023 r.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Edycja 2021

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego i sprzętowego Fundacji Centrum Europy Lokalnej poprzez zakup nieruchomości – własnej bazy lokalowej na terenie Kielc oraz sprzętu do realizacji celów statutowych, wzmocnienie i rozwój kadry Fundacji poprzez zatrudnienie Dyrektora Biura i Specjalisty ds. projektów międzynarodowych, podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników Fundacji, wzmocnienie potencjału sieci współpracy poprzez utworzenie i prowadzenie platformy do pracy zdalnej.

Planowane efekty:

– Liczba zakupionych nieruchomości – 1

– Liczba zakupionych laptopów wraz z oprogramowaniem oraz antywirusem – 2

– Liczba zakupionych urządzeń wielofunkcyjnych – 1

– Liczba utworzonych stanowisk pracy – 2

– Liczba przeszkolonych pracowników – 8

– Liczba utworzonych platform do pracy zdalnej – 1

– Liczba zawartych partnerstw/porozumień/listów intencyjnych – 6

– Liczba zakupionych rzutników – 1

Opis działań:

Działanie 1 – Wzmocnienie potencjału lokalowego i sprzętowego

Działanie 2 – Wzmocnienie potencjału osobowego

Działanie 3 – Wzmocnienie potencjału współpracy

Budżet projektu:

Dofinansowanie: 470 000,00 zł

Całkowita wartość: 470 000,00 zł