Tytuł zadania publicznego: Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego

Okres realizacji:
01 sierpnia  2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033r.

Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach

 

Oferent 1: FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Oferent 2: FUNDACJA INSTYTUT ŚWIĘTOKRZYSKI

 

Cel zadania:

Celem zadania jest wsparcie 15 Rad Młodzieżowych oraz 40 organizacji samorządu uczniowskiego/studenckiego z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarze aktywizacji młodzieży do działania w formie organizacji młodzieżowych, w postaci mikro-grantów oraz wsparcia na inicjatywy młodzieżowe. Działania będą realizowane bezpośrednio w miastach, w których znajdują się Szkoły ponadpodstawowe oraz Uczelnie Wyższe oraz w miastach, które są terenem  działalności Rad Młodzieżowych. Projekt wyposaży przedstawicieli organizacji młodzieżowych w odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do działania w środowiskach  lokalnych oraz umożliwi alokację środków finansowych w realizację nowatorskich pomysłów wzmacniających organizacje młodzieżowe. Finalnym produktem będzie: zrealizowanie 15 projektów grantowych i 15 inicjatyw przez Rady Młodzieżowe oraz 40 projektów grantowych i 40 inicjatyw organizacji młodzieżowych.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego:

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie:

Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych:

– Liczba funkcjonujących rad młodzieżowych – 2

– Liczba członków rad objętych programami kształcenia/kursami – 30

– Liczba rad, które uzyskały wsparcie – 30

– Liczba koordynatorów rad objętych programami kształcenia/kursami – 15

– Liczba inicjatyw rad wspartych w ramach Programu – 15

– Odsetek rad, które w rok po zakończeniu realizacji zadania deklarują poprawę funkcjonowania dzięki wsparciu w ramach Programu – 50

– Liczba zrealizowanych i rozliczonych projektów grantowych – 15

Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich:

– Liczba samorządów uczniowskich i studenckich, które uzyskały wsparcie – 40

– Liczba inicjatyw samorządów wspartych w ramach Programu – 40

– Liczba zrealizowanych i rozliczonych projektów grantowych – 40

 

 

Opis działań:

Działanie 1 – Małe granty

Działanie 2 – Inicjatywy Młodzieżowe

Działanie 3 – Kampania informacyjno-promocyjna

 

Budżet projektu:

Dofinansowanie: 1 169 620,00 zł

Całkowita wartość: 1 169 620,00 zł

Regulamin szkoleń i wyjazdu studyjnego – pobierz