Fundacja Centrum Europy Lokalnej powstała w 2010 r. Rok później realizowane były pierwsze projekty, które miały na celu zaktywizować społeczność lokalną w trzech gminach powiatu kieleckiego. Kolejne miesiące działalności nasycone były m.in. diagnozowaniem problemów społecznych i edukacyjnych z jakimi muszą mierzyć się mieszkańcy naszego województwa.

Przez trzy lata działalności Fundacja stała się prężnie działającą organizacją i z sukcesami realizuje projekty i inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności nakierowane na rozwój kompetencji odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy.

Przełomowym momentem w działalności Fundacji było nawiązanie współpracy międzynarodowej z organizacją Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii. Współpraca zaowocowała powstaniem projektu edukacyjnego transferującego wiedzę i innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji zawodowej. Wkrótce współpraca międzynarodowa stała się istotną częścią działalności Fundacji. W latach 2013-2015 był realizowany kolejny projekt współpracy ponadnarodowej w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz organizacją austriacką z European Centre of Renewable Energy (EEE) mieszczącej się w Gussing.

Fundacja Centrum Europy Lokalnej znajduje się w rejestrze instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem 2.26/00038/2013 oraz organizuje szkolenia dla przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Obecnie Fundacja stale współpracuje z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainy, Gruzji, Włoch, Niemiec, Francji oraz podejmuje kolejne próby budowania trwałych relacji z podmiotami, których doświadczenie i „know how” może być wykorzystane przy realizacji inicjatyw służących rozwojowi regionu.

Aktywność Fundacji jest widoczna również poprzez członkostwo w licznych organizacjach: Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce, Federacja Forum Wiedzy, Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług zrzeszony w Konfederacji Lewiatan, Polska sieć Fundacji im. A. Lindh.

W naszych działaniach skupiamy się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań, które skutecznie wpłyną na rozwój naszego lokalnego „Centrum Europy” – województwa świętokrzyskiego.

MISJA

Działamy na rzecz generowania pozytywnych zmian społecznych w obszarach związanych ze swoją działalnością. Największym kapitałem Fundacji Centrum Europy Lokalnej są ludzie którzy ją tworzą – pełni pasji, pomysłów, energii i zaangażowania.

Podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz wspierania procesu edukacji zarówno osób młodych jak i dorosłych. Poprzez współpracę międzynarodową możemy transferować najlepsze rozwiązania na grunt lokalny.  Realizujemy również projekty proekologiczne.

Prowadzimy swoje działania na wielu płaszczyznach  i kierujemy je do różnych grup odbiorców.