Projekt „Konarski na czasie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.08. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie FESW 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego.

Zadania, działania realizowane w ramach projektu:
• Odbycie staży uczniowskich przez 144 uczniów technikum (56 kobiet i 88 mężczyzn) we współpracy z pracodawcami
• Odbycie szkoleń uczniowskich przez 48 uczniów z technikum hotelarskiego (40 kobiet i 8 mężczyzn) z zakresu obsługi barmańskiej oraz kelnerskiej i Savoir-vivre w hotelarstwie
• Odbycie kursu przez 54 uczniów z technikum logistycznego (13 kobiet i 41 mężczyzn) z Wózków widłowych wraz z egzaminem UDT oraz szkolenia z zakresu Kodów kreskowych w logistyce
• Odbycie szkoleń uczniowskich przez 72 uczniów z technikum informatycznego (7 kobiet i 65 mężczyzn) z zakresu modelowania i druku 3D oraz Projektowania i administracji sieciami komputerowymi
• Odbycie szkoleń uczniowskich przez 48 uczniów z technikum ekonomicznego (26 kobiet i 22 mężczyzn) z zakresu Biuro rachunkowe i Savoir-vivre w biznesie
• Odbycie zajęć antydyskryminacyjnych i z doradztwa zawodowego przez 222 uczniów technikum (86 kobiet i 136 mężczyzn)
• Odbycie kursu podnoszącego kompetencje kadry nauczycielskiej z zakresu doradztwa zawodowego – studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela (1 mężczyzna)
• Realizacja zasad horyzontalnych

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; w przypadku innych podmiotów – posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. świętokrzyskiego):
a) 222 uczniów (86 kobiet i 136 mężczyzn) uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława
Konarskiego w Jędrzejowie na czterech nauczanych kierunkach: Technik Informatyk – 78 uczniów (7 kobiet i 65 mężczyzn), Technik Logisty – 54 uczniów (13 kobiet i 41 mężczyzn), Technik Hotelarstwa – 48 uczniów (40 kobiet 8 mężczyzn), Technik Ekonomista – 48 uczniów (26 kobiet i 22 mężczyzn) z miasta Jędrzejów (w grupie docelowej jest 3 mężczyzn z niepełnosprawnością, którzy będą mieć równy udział w działaniach projektu)
b) 1 nauczyciel (1 mężczyzna) pracujący w Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie z miasta Jędrzejów (w grupie docelowej na dzień złożenia projektu
brak Osób z Niepełnosprawnością).

Cele projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół nr 1 im. ks.
Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie na czterech nauczanych kierunkach: Technik
Informatyk, Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa i Technik Ekonomista w okresie od
01.06.2024r. do 31.05.2026r. przez:
1. działania ukierunkowane na rozwijanie u uczniów poprzez kursy i szkolenia oraz wdrożenie skutecznego doradztwa zawodowego wśród 222 uczniów (86 kobiet i 136 mężczyzn), a także odbycie staży uczniowskich dla 144 uczniów (56 kobiet i 88 mężczyzn łącznie). Wśród grupy docelowej są 3 osoby z niepełnosprawnością, które będą mieć równy dostęp do działań
projektowych;
2. podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (1 nauczyciel – 1 mężczyzna) w zakresie doradztwa zawodowego (wśród nauczycieli brak osób z niepełnosprawnością).

Wartość projektu: 979 706,23 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 832 750,30 PLN

Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia – Technik logistyk

Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia – Technik ekonomista

Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia – Technik informatyk

Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia – Technik hotelarz