Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów

Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznanie rynku nr 2/R/2021/72 na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów przeprowadzenie w…