Informacja o wyborze oferty w ramach rozeznania rynku na usługi wsparcia psychologicznego uczestników projektu na terenie miasta Opatów

Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznanie rynku nr 1/R/2021/72 na usługi wsparcia psychologicznego dla 60 wychowanków/-ek dwóch świetlic środowiskowych z terenu…