Rozeznanie rynku nr 1/01/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ożarów

Rozeznanie rynku nr 1/01/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu…

Zapytanie ofertowe nr 13/Z/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ożarów

Zapytanie ofertowe nr 13/Z/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu…

Zapytanie ofertowe nr 7/Z/2018/63 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów”

treść zapytania – pobierz formularz oferty – pobierz oświadczenie powiązania – pobierz wzór umowy – pobierz oświadczenie kryteria – pobierz podwykonawstwo – pobierz