Rozeznanie rynku nr 3/R/2021/72
Na organizację wyjazdów integracyjno-edukacyjnych dla 60 wychowanków/-ek dwóch świetlic środowiskowych z terenu miasta Opatów, będących w wieku 6-18 lat wraz z 4 opiekunami przeprowadzenie w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”.

Treść rozeznania rynku – pobierz

Załączniki – pobierz