W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku nr 01/RR/2021/73, na świadczenie usług cateringowych (obiadu i przerwy kawowej) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pn. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.21, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Centrum Europy Lokalnej wybrała Wykonawcę:

Spółka Cywilna Zbigniew Jaros i Dariusz Jaros,

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

NIP 657-038-56-84

 

Cena – 55,00 zł brutto