Rozeznanie rynku nr 1/R/2022/76

Na usługi wsparcia psychologicznego dla 40 wychowanków/-ek dwóch świetlic środowiskowych z terenu
gminy Małogoszcz, będących w wieku 6-15 lat oraz ich 10 rodziców/prawnych opiekunów
w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”

Treść Rozeznania rynku – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 4 – RODO – pobierz