Rozeznanie rynku nr 2/R/2022/76

Na usługę indywidualnego poradnictwa prawnego dla  10 rodziców/prawnych opiekunów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”

Treść Rozeznania rynku – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 4 – RODO – pobierz