Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała Wykonawcę w ramach rozeznania rynku nr 1/R/2022/76  na usługi wsparcia psychologicznego dla 40 wychowanków/-ek dwóch świetlic środowiskowych z terenu gminy Małogoszcz, będących w wieku 6-15 lat oraz ich 10 rodziców/prawnych opiekunów w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”

W niniejszym rozeznaniu rynku wybrano:

Fundację Lex Generalis

adres: Rżuchów 37, 27-580 Sadowie, NIP: 8631699539

cena: 110,00 zł brutto