Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała Wykonawcę w ramach rozeznania rynku nr 2/R/2022/76  na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów
w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”

W niniejszym rozeznaniu rynku wybrano:

Kancelarię Adwokacką adwokata Dawida Barona

adres: ul. Rzeźnicza 9, 31-540 Kraków, NIP: 5532468025

cena: 60,00 zł brutto