Ośrodek Współpracy Międzysektorowej – konferencja podsumowująca cykl spotkań w woj. świętokrzyskim

W dniu dzisiejszym podsumowaliśmy na konferencji cykl spotkań w powiatach województwa świętokrzyskiego diagnozujących bariery i wyzwania współpracy międzysektorowej w naszym regionie! Z naszego zaproszenia skorzystało…