Wczoraj – 11.06.2024r. odbyło się spotkanie sieciujące dla powiatu kieleckiego w zakresie Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim pn. „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania” organizowane w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich „Wspieranie działań statutowych think tanków”.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządów terytorialnego, a także lokalni przedsiębiorcy.

Cel nadrzędny zadania pn. „Ośrodek Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim” zakłada poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną, w tym samorządową i organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji było wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego. Na spotkaniach została przeprowadzona diagnoza potrzeb współpracy międzysektorowej, skupiając się przede wszystkim na elementach niezbędnych do poprawy.

Warto podkreślić jak ważna jest współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego. Przytoczone przykłady efektywnej współpracy inspirowały do zaangażowania w zadania publiczne dostępne na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przytoczone zostały także sposoby pozyskiwania źródeł finansowania na realizację powyższych pomysłów. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za tak liczną obecność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Konkurs PROO-4 Edycja 2023.