Poniżej zamieszczamy listy wyników oceny merytorycznej wniosków, które wpłynęły podczas rekrutacji w I Edycji (rok 2024) konkursu na granty i inicjatywy młodzieżowe w ramach programu „Aktywizacja młodzieży województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach.

Gratulujemy wszystkim wnioskodawcom projektów skierowanych do dofinansowania, a pozostałych zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Lista oceny merytorycznej wniosków na realizację grantów – rady młodzieżowe JST

Lista oceny merytorycznej wniosków na realizację konferencji – rady młodzieżowe JST

Lista oceny merytorycznej wniosków na realizację na realizacje grantów – samorządy szkolne, studenckie i doktoranckie oraz organizacje studenckie i doktoranckie

Lista oceny merytorycznej wniosków na realizację konferencji – samorządy szkolne, studenckie i doktoranckie oraz organizacje studenckie i doktoranckie