Rozeznanie rynku nr 6/2021/68 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo” – uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.

  Rozeznanie rynku nr 6/2021/68 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo” – uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.  Projekt…

Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów

Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznanie rynku nr 2/R/2021/72 na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów przeprowadzenie w…

Rozeznanie rynku nr 2/R/2021/72 prowadzone w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie rynku nr 2/R/2021/72 prowadzone w ramach projektu  „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Informacja o wyborze oferty w ramach rozeznania rynku na usługi wsparcia psychologicznego uczestników projektu na terenie miasta Opatów

Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznanie rynku nr 1/R/2021/72 na usługi wsparcia psychologicznego dla 60 wychowanków/-ek dwóch świetlic środowiskowych z terenu…

Rozeznanie rynku nr 1/R/2021/72 prowadzone w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie rynku nr 1/R/2021/72 prowadzone w ramach projektu  „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 11.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 11.2020.67, na zakup urządzenia typu smartphone wraz z dostawą, w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”,…