Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 5.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 5.2020.67, na świadczenie usługi przygotowania projektu i wydruku materiałów szkoleniowych dla Uczestników/czek projektu w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii…

Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 4.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 4.2020.67, na świadczenie doradztwa finansowo-księgowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS) w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze…

Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 2.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 2.2020.67, na świadczenie doradztwa prawnego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS) w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej…

Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 3.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 3.2020.67, na świadczenie zewnętrznych usług prawnych dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS) w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii…