Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 4.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 4.2020.67, na świadczenie doradztwa finansowo-księgowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS) w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze…

Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 2.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 2.2020.67, na świadczenie doradztwa prawnego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS) w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej…

Rozstrzygnięcie Rozeznania rynku nr 3.2020.67 prowadzonego w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 9.3.1 RPO WŚ

W ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 3.2020.67, na świadczenie zewnętrznych usług prawnych dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS) w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii…

Rozeznanie rynku nr 5/2020/68 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo” – uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.

Rozeznanie rynku nr 5/2020/68 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo” – uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.  Projekt jest…