Rozeznanie rynku nr 1/01/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ożarów

Rozeznanie rynku nr 1/01/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu…

Zapytanie ofertowe nr 13/Z/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ożarów

Zapytanie ofertowe nr 13/Z/2019/63 dotyczące usług transportowych o charakterze nieregularnym dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” uczniów z czterech Szkół Podstawowych z terenu…