Rekrutacja firm zainteresowanych przyjęciem na wakacyjne staże uczniów Technikum z Zepołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Fundacja Centrum Europy Lokalnej przy współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie poszukuje świętokrzyskich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm…

Rozeznanie rynku nr 6/2021/68 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo” – uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.

  Rozeznanie rynku nr 6/2021/68 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo” – uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.  Projekt…

Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów

Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznanie rynku nr 2/R/2021/72 na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 rodziców/prawnych opiekunów przeprowadzenie w…