Rozeznanie rynku nr 01.2024.82

Na świadczenie usługi Eksperta ds. Oceny Biznesplanów w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.02 Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Treść rozeznania rynku – pobierz

Załączniki – pobierz