Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu:

Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Zapytanie ofertowe

Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.

Kryterium oceny oferty jest 100% cena.

Termin realizacji usługi doradczej: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin związania ofertą to 28.02.2023 r.

WAŻNE:

Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku „Formularz ofertowy” dołączonym do zapytania.

Formularz ofertowy – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia,  zapytanie – usługa standardowa powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres.

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@fundacja-cel.pl do dnia: 23.12.2022 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe FCEL

Formularz ofertowy FCEL

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Giemza

Prezes Zarządu
Fundacji Centrum Europy Lokalnej