Rozeznanie rynku nr 1/FM/2022

Na zakup 2 telefonów komórkowych, laptopa oraz rzutnika w ramach zadania publicznego „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego”. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach.

Treść rozeznania rynku – Pobierz

Załączniki – Pobierz