W listopadzie i grudniu odbył się cykl wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Europy Lokalnej pt. „Wsparcie organizacji pozarządowych”. Wydarzenia skierowane były do przedstawicieli i pracowników NGO z terenu województwa świętokrzyskiego. Dzięki wzięciu udziału w wydarzeniu uczestnicy otrzymali wsparcie w obszarze wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości.

Realizacja zadania ma na celu zmianę społeczną polegającą na wzroście świadomości i wiedzy w zakresie innowacji społecznej u NGO i ich przedstawicieli, którzy otrzymają wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Sponsorem wydarzeń była Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.