W związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku nr 24.2022.67, na świadczenie usług kompleksowego doradztwa prawnego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS) w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja Centrum Europy Lokalnej wybrała Wykonawcę:

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Chlebny
ul. Klimkiewiczowska 14/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena – 110,70 zł brutto