W dniu 12.09.2023 r. przedstawiciele Fundacji CEL odbyli spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
III edycja naboru do zadania publicznego „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” jest szansą dla uczniów na zaangażowanie się w inicjatywy szkoły, a nawet lokalnej społeczności. Priorytetem w programie jest wspieranie młodzieży w wieku 15-29 lat z województwa świętokrzyskiego. Grupy młodzieży działające w samorządach uczniowskich i organizacjach mają możliwość otrzymania grantów na finansowanie podejmowanych inicjatyw: konferencji, szkoleń i wyjazdów studyjnych. Młodzież może otrzymać dofinansowanie na grant w wysokości 4000,00 zł oraz na inicjatywę młodzieżową – organizację konferencji na 2000,00 zł.
Zadanie publiczne pt. „Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach.