Tytuł zadania: Ośrodek współpracy międzysektorowej w woj. świętokrzyskim

Okres realizacji:
01 maja 2023 r. – 30 czerwca 2024 r.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Edycja 2023

 

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Cel zadania:

Zadanie dotyczy powstania wokół Fundacji CEL Think Tanku, który przez 14 miesięcy trwania zadania wzmocni współpracę międzysektorową w województwie świętokrzyskim.

 

Celem zadania będzie powołanie 14 regionalnych partnerstw na rzecz współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie partnerom społecznych dostępu do najlepszej

wiedzy eksperckiej.

Opis działań:

 

Działanie 1 – Wsparcie eksperckie dla partnerów społecznych

Działanie 2 – Organizacja spotkań sieciujących i konferencji

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach dotacji:

  1. Wzmocnienie potencjału sprzętowego Fundacji poprzez zakup komputera przenośnego klasy biznesowej z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego z materiałami eksploatacyjnymi (Działanie 1)
  2. Wzmocnienie i rozwój kadry Fundacji poprzez zatrudnienie Eksperta ds. rozwoju potencjału współpracy międzysektorowej (Działanie 1)
  3. Wzmocnienie potencjału sieci współpracy, poprzez organizację 14 spotkań międzysektorowych oraz 2 konferencji dotyczącej wymiany doświadczeń w zakresie polityk społeczno-gospodarczych (Działanie 2)

 

Budżet projektu:

Dofinansowanie: 164 000,00 zł

Całkowita wartość: 164 000,00 zł