Projekt „DAW- różnorodność w pracy” (2023-1-IT01-KA210-VET-000159716) był inicjatywą, która koncentruje się na promowaniu różnorodności w miejscu pracy, szczególnie poprzez wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki współpracy z partnerami z Włoch i Hiszpanii, takimi jak Fundacja Monnalisa, Skill Up oraz Neotalentway, uczestnicy mieli szansę zgłębić różnorodne narzędzia i strategie, które będą skuteczne w integrowaniu osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. W trakcie projektu uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które przekażą trenerom z lokalnych społeczności. Adaptacja i przekazywanie tych narzędzi ma na celu stworzenie bardziej inkludującego środowiska pracy nie tylko w ich regionie, ale również poza nim. Współpraca z partnerami z różnych krajów umożliwia wymianę doświadczeń oraz poznanie różnorodnych podejść do integracji osób z niepełnosprawnościami. Inspirujące praktyki i strategie, które zostaną przekazane, poszerzą horyzonty uczestników i stanowią solidną podstawę do dalszych działań na rzecz równości i integracji społecznej.

Zapraszamy na social media:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.