ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.11/2014/51 na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Kinetic Control” dla 19 przedsiębiorców i/lub pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, związanych głównie z branżą sanatoryjno-zdrowotną i usługową.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-PU.04/2014/51 sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów do przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia Proprioceptywne Nerwowo-mięśniowe Torowanie – kurs rozwijający (skoliozy).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.09/2014/51 dotyczące usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Po zdrowie w świętokrzyskie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.08/2014/51 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej dla jednej grupy uczestników/uczestniczek projektu „Po zdrowie w świętokrzyskie”, do przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia „Masaż z elementami wellness”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.07/2014/51 na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie” (PNF) dla 32 przedsiębiorców i/lub pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, związanych głównie z branżą sanatoryjno-zdrowotną i usługową w ramach projektu „Po zdrowie w świętokrzyskie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/52 na przeprowadzenie 12 seminariów szkoleniowo-warsztatowych w ramach projektu „Świętokrzyska Sieć Współpracy”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.06/2014/51 na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Kompleksowa terapia obrzękowa” dla 32 przedsiębiorców i/lub pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, związanych głównie z branżą sanatoryjno-zdrowotną i usługową.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.09/2014/50 na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Movement Solution” dla 19 przedsiębiorców i/lub pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, związanych głównie z branżą sanatoryjno-zdrowotną i usługową w ramach projektu „Rozwój Usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…