Informujemy, iż z dniem 02.01.2019 r. Fundacja Centrum Europy Lokalnej prowadzi realizację projektu „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach Baćkowice i Waśniów”. W związku z powyższym rozpoczynamy wśród pracowników Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz Urzędu Gminy Waśniów i ich jednostek podległych rekrutację do projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się, Podziałanie 8.2.1. Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe).

 

 

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz Urzędu Gminy Waśniów i ich jednostek podległych, którzy są osobami w wieku aktywności zawodowej, osobami pracującymi, w tym szczególnie powyżej 50 roku życia, z obszaru województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają następujące wsparcie (uczestnictwo w poszczególnych formach zależne jest od indywidualnego zapotrzebowania i poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi):

 

A. Wsparcie obowiązkowe:

– Pakiet badań profilaktycznych

– Konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą – 2h

– Pakiet rehabilitacyjny (10 zabiegów)

– Warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników – 8h

– Piknik edukacyjno-zdrowotny dla pracowników i ich rodzin

 

B. Zajęcia obowiązkowe dla kadry zarządzającej

– Warsztaty z motywacji dla kadry kierowniczej – 16h

– Coaching – 5h

 

C. Usługi zdrowotne uzależnione od stanu zdrowia na podstawie rekomendacji fizjoterapeuty (Klawiterapia,)

 

Rekrutacja trwa do 15.01.2019 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego Urzędu Gminy w Baćkowicach / Urzędu Gminy Waśniów lub ich jednostek podległych oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w:

  1. biurze projektu – siedzibie Fundacji Centrum Europy Lokalnej w Kielcach (ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce)
  2. na sekretariacie Urzędu Gminy w Waśniowie (Rynek 24, 27-425 Waśniów)
  3. na sekretariacie Urzędu Gminy w Baćkowicach (Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice)

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy