Rozeznanie rynku nr 9/2019/64 na sukcesywne świadczenie usługcateringowych dla uczestników projektu „W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo” – uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, którzy biorą udział w kursie na terenie miasta Kielce.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwój CKZiU. Realizacja usługi obejmuje termin od XI 2019 r. do VI 2020 r. 

W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo nr 9/2019/64 – pobierz

formularz – pobierz

oświadczenie – pobierz

wzór umowy – pobierz