Informujemy, iż z dniem 04.11.2019 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „W Skarżysku kształcimy zawodowo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

 

 

 

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas I i II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku – Kamiennej.

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają w zależności od kierunku Technikum następujące wsparcie:

Zajęcia dla Techników Budownictwa:

 1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
 • zajęcia z matematyki
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
 1. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
 • Kosztorysowanie normy PRO– 36 h
 • Kurs umiejętności zawodowych Posadzkarz– 80 h
 1. Płatny staż zawodowy

 

Zajęcia dla Techników Elektryków:

1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:

 • zajęcia z matematyki
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski

2. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne

 • Kosztorysowanie normy PRO– 36 h
 • Kurs Instalacji Systemów Fotowoltaicznych– 18 h

3. Płatny staż zawodowy

 

Zajęcia dla Techników Informatyki:

1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:

 • zajęcia z matematyki
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski

2. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne

 • Podstawy  programowania gier komputerowych – 36 h
 • Podstawy programowania robotów przemysłowych– 18 h

3. Płatny staż zawodowy

 

Zajęcia dla Techników Fotografii:

1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:

 • zajęcia z matematyki
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski

2. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne

 • Kurs makijażu fotograficznego– 18 h
 • Grafika multimedialna– 36 h

3. Płatny staż zawodowy

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Rekrutacja trwa do 15.11.2019 r. do godz. 15.00

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkoły lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce)