ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014/46 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej dla 10 osobowej grupy uczniów szkoły podstawowej – uczestników projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-PU.02/2014/50 na przeprowadzenie 90 godzin szkoleniowych/grupę certyfikowanego szkolenia z zakresu SPA&Wellness dla 4 grup 10-osobowych w ramach projektu „Rozwój usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.08/2014/50 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej dla czterech grup uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim”, do przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z zakresu SPA&Wellness.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.03/2014/51 dotyczące wynajmu sali szkoleniowej dla dwóch grup uczestników/uczestniczek projektu „Po zdrowie w świętokrzyskie”, do przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń: „Masaż z elementami wellness” oraz „Masaż klasyczny”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-PU.02/2014/51 na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego pomocy dydaktycznych do zajęć z zakresu masażu z elementami wellness oraz masażu klasycznego w ramach projektu „Po zdrowie w świętokrzyskie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-PU.03/2014/51 na przeprowadzenie 50 godzin szkoleniowych/grupę certyfikowanego szkolenia „Masaż klasyczny” dla 3 grup 12-osobowych (w sumie 150 godzin szkoleniowych) w ramach projektu „Po zdrowie w świętokrzyskie”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie…