W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo nr 4/2018/64 – pobierz

formularz – pobierz

oświadczenie – pobierz

wzór umowy – pobierz