Rozeznanie rynku numer 1/11/2018/63 na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

treść rozeznania – pobierz

formularz oferty – pobierz

oświadczenie pobierz

wzór umowy – pobierz

podwykonawstwo – pobierz