Informujemy, iż z dniem 14.11.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,

Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

 

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas I-VII z czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, Szkoła Podstawowa w Janowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach oraz nauczyciele pracujący w wyżej wymienionych szkołach.

 

Dla uczniów/uczennic w ramach Projektu zaplanowano zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne formy wsparcia. Przewiduje się, iż każdy uczeń będzie brał udział w 4 różnych formach wsparcia, dodatkowo uczniowie „zdolni” będą mieć piątą formę wsparcia.

Wszyscy zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresie:

 • Zajęć z przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem TIK
 • Cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowo w zależności od preferencji uczniowie będą mogli wybrać zajęcia z technik informacyjno komunikacyjnych:

 • Warsztaty z programowania
 • Tworzenie multimediów
 • Robotyka

Dodatkowo do wyboru są zajęcia:

 • Kurs ECDL BASE + moduł S7 współpraca online oraz warsztaty tworzenia gier – polecane dla uczniów najzdolniejszych
 • Warsztaty uczenia się z wykorzystaniem TIK
 • Grywalizacja

 

W ramach projektu wszyscy zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki otrzymają następujące wsparcie:

 • Warsztaty z Nowoczesnych Metod Nauczania
 • Zajęcia z obsługi urządzeń TIK

Dodatkowo w zależności od preferencji nauczyciele będą mogli wybrać następujące zajęcia:

 • Certyfikowany kurs „e-Nauczyciel”
 • Warsztaty z zakresu Cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w sieci
 • Kurs programowania
 • Warsztaty z grywalizacji

 

Rekrutacja uczniów trwa do 20.12.2018 r., rekrutacja nauczycieli trwa do 30.11.2018 r.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkół lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce).

Dokumenty do pobrania:

Nauczyciel:

Janowice

Lasocin

Pisary

Ożarów

Uczeń:

Janowice

Lasocin

Pisary

Ożarów