Informujemy, iż z dniem 02.11.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

 

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas II i III Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku – Kamiennej oraz nauczyciele pracujący w wyżej wymienionej szkole.

 

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają w zależności od kierunku Technikum następujące wsparcie:

 

Zajęcia dla Techników Budownictwa:

 1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
 • zajęcia z matematyki
 • szkolenie  „Business Model Canvas i Design Thinking”
  • kurs operator wózka widłowego
  • monter sieci komunalnych
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
 1. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
 1. Płatny staż zawodowy

 

Zajęcia dla Techników Elektryki i Elektroniki:

 1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
 • zajęcia z matematyki
 • szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking”
  • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG135
  • kurs z zakresu ręcznego cięcia gazowego i plazmowego
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
 1. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
 1. Płatny staż zawodowy

 

Zajęcia dla Techników Informatyki:

 1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
 • zajęcia z matematyki
 • szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking”
  • podstawy  programowania gier komputerowych
  • kurs grafiki komputerowej
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
 1. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
 1. Płatny staż zawodowy

 

Zajęcia dla Techników Fotografii i Multimediów oraz Fototechniki:

 1. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
 • zajęcia z matematyki
 • szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking”
  • fotografia komputerowa
  • grafika i animacje komputerowe
 • branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
 1. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
 1. Płatny staż zawodowy

 

W ramach projektu zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki otrzymają w zależności od Technikum, w którym uczą następujące wsparcie:

 

 • Nauczyciel Technikum Informatycznego: szkolenie Programowanie PHP
 • Nauczyciel Technikum Fotograficznego: kurs Adobe Photoshop
 • Nauczyciel Technikum Budowlanego: kurs Autocad poziom I

 

Rekrutacja trwa do 16.11.2018 r. do godz. 15.00

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkoły lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce)

 

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy Ucznia

Formularz Zgłoszeniowy Nauczyciela

Osoby chcące zgłosić zapotrzebowanie na specjalne potrzeby w związku z uczestnictwem w projekcie wypełniają i składają wraz z dokumentami rekrutacyjnymi „Druk zgłoszenia specjalnych potrzeb w związku z udziałem w projekcie”

Druk zgłoszenia specjalnych potrzeb