Rekrutacja do projektu

„Szansa na lepszy start-wsparcie szkół podstawowych w gminie Łagów”

Informujemy, iż z dniem 03.09.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do realizacji projektu „Szansa na lepszy start-wsparcie szkół podstawowych w gminie Łagów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas I- VII z następujących szkół:

 

 • ·          Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Łagowie
 • ·          Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają następujące wsparcie w zależności od szkoły do której uczęszczają:

 

 • Szkoła Podstawowa w Łagowie:
  • Zajęcia z języka angielskiego (20h)
  • Zajęcia ,,Godziny kodowania’’ (30h)
  • Zajęcia z matematyki metodą eksperymentu (20h)
  • Zajęcia psychologiczno- pedagogiczne (28h)
  • Zajęcia z przyrody metodą eksperymentu (24h lub 32h)

Osoby z niepełnosprawnością otrzymają również następujące wsparcie specjalistyczne:

 • Dogoterapia (20h)
 • Zajęcia rewalidacyjne (20h)
 • Zajęcia logopedyczne (24h)

 

 • Szkoła Podstawowa w Piotrowie
  • Zajęcia z języka angielskiego (20h)
  • Warsztaty z umiejętności uczenia się (15h)
  • Zajęcia z matematyki metodą eksperymentu (20h)
  • Zajęcia z przyrody metodą eksperymentu (24h lub 32h)

 

Rekrutacja trwa do 21.09.2018 r.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkół lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce)