Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w dwóch świetlicach środowiskowych: świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie oraz świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Opatowski Ośrodek Kultury odbyły się spotkania wigilijne podczas których podopiecznie świetlic otrzymali podarunki świąteczne (opaski sportowe oraz słuchawki bezprzewodowe). Nie obyło się również bez tradycyjnego śpiewania kolęd i słodkiego poczęstunku. Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2  Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt!

Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Opatowski Ośrodek Kultury