Fundacja Centrum Europy Lokalnej informuję, iż wybrała wykonawcę w ramach rozeznania rynku nr 3/2021/75  na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”.

 

W niniejszym rozeznania rynku wybrano

Leśne Zacisze Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.

adres: ul. Brzozowa 4A, 28-363 Oksa, NIP 6562339103

Cena: 25,00 zł brutto