Informujemy, iż z dniem 12.11.2021 r. w związku ze zwolnieniem się miejsca w projekcie „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą wśród uczniów Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
w Jędrzejowie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

 

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:

  • zajęcia z matematyki – 20h
  • branżowy język angielski – 20h

Każdy uczestnik projektu odbędzie Płatny staż zawodowy – 168h

Zajęcia dla Techników Hotelarstwa:

  • Szkolenie Obsługa Barmańska – 30h
  • Szkolenie Obsługa Kelnerska i Barista – 30h
  • Szkolenie Savoir-vivre w obsłudze gościa – 18 h
  • Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy

Rekrutacja trwa do 19.11.2021 r. do godz. 15.00

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkół lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce)

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego