Rozeznanie rynku nr 3/2021/75

Na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą
zawodowo”

Treść rozeznania rynku – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz oferty – pobierz

Załącznik nr 2 – oświadczenie – pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 4 – podwykonawstwo – pobierz